สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกะปง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 4 กันยายน 2562 26 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 5 กันยายน 2562 25 10 0 0 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ 6 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 12 0 12 รายชื่อ
19 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านในหนด 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ 9 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 1 23 รายชื่อ
21 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 10 กันยายน 2562 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 11 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านในหนด 12 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 13 กันยายน 2562 80 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 18 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
29 สหกรณ์การเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 21 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 3 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ