สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 11 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 2 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 5 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 4 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 32 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 21 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 26 กันยายน 2562 35 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
37 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 27 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 2 ตุลาคม 2562 30 20 0 3 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
41 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 4 ตุลาคม 2562 40 9 0 8 17 17 0 16 0 1 รายชื่อ
42 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 9 ตุลาคม 2562 40 7 0 14 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ