สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเหนือคลอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 4 กรกฎาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 9 กันยายน 2562 200 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
34 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 10 กันยายน 2562 200 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนฟัรดูอีน ตำบลคลองขนาน 18 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 33 0 12 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 24 กันยายน 2562 135 64 0 0 64 64 0 55 0 9 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 26 กันยายน 2562 185 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 30 กันยายน 2562 200 24 0 0 24 24 0 6 0 18 รายชื่อ
51 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 1 ตุลาคม 2562 200 5 0 27 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ