สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเหนือคลอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเหนือคลอง

4,780

141

0

30

171

171

34

40

0

97

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 4 กรกฎาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 9 กันยายน 2562 200 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)ตำบลโคกยาง 2 10 กันยายน 2562 200 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนฟัรดูอีน ตำบลคลองขนาน 18 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 33 0 12 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 24 กันยายน 2562 135 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ