สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำทับ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 6 กรกฎาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 3 กันยายน 2562 200 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 4 กันยายน 2562 200 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 5 กันยายน 2562 200 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 6 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 9 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 10 กันยายน 2562 200 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 12 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 20 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 23 กันยายน 2562 200 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 24 กันยายน 2562 200 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 25 กันยายน 2562 200 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 26 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 27 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 30 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 7 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 14 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 18 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 25 พฤษภาคม 2563 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ