สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำทับ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลำทับ

4,864

204

0

88

292

292

0

0

0

292

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 6 กรกฎาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 3 กันยายน 2562 200 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 4 กันยายน 2562 200 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 5 กันยายน 2562 200 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 6 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 9 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 10 กันยายน 2562 200 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 12 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 20 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 7 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 14 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 18 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ