สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปลายพระยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปลายพระยา

6,160

148

1

128

277

277

47

35

3

192

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 สิงหาคม 2562 150 5 0 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 7 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 สิงหาคม 2562 150 5 0 1 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 13 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 สิงหาคม 2562 150 22 0 1 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 สิงหาคม 2562 50 26 0 0 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 22 สิงหาคม 2562 150 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 29 สิงหาคม 2562 150 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 4 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 5 กันยายน 2562 100 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 9 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 กันยายน 2562 180 0 0 26 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 11 กันยายน 2562 180 0 0 23 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กันยายน 2562 150 20 0 1 21 21 0 9 0 12 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 กันยายน 2562 50 0 0 13 13 13 0 6 0 7 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 17 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 18 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กันยายน 2562 150 38 0 0 38 38 7 0 3 28 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 20 กันยายน 2562 100 0 0 28 28 28 28 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 24 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 25 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กันยายน 2562 150 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 2 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 ตุลาคม 2562 150 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 9 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ