สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปลายพระยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 สิงหาคม 2562 150 5 0 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 7 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 สิงหาคม 2562 150 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 13 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 สิงหาคม 2562 150 21 0 1 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 22 สิงหาคม 2562 150 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 29 สิงหาคม 2562 150 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 4 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 5 กันยายน 2562 100 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 9 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 กันยายน 2562 180 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 11 กันยายน 2562 180 0 0 23 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กันยายน 2562 150 19 0 1 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 กันยายน 2562 50 0 0 12 12 12 0 5 0 7 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 17 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 18 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กันยายน 2562 150 35 0 0 35 35 0 7 0 28 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 20 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 24 กันยายน 2562 180 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 25 กันยายน 2562 180 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กันยายน 2562 150 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 ตุลาคม 2562 175 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 2 ตุลาคม 2562 175 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 ตุลาคม 2562 150 25 0 3 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 19 19 19 0 14 1 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 7 ตุลาคม 2562 200 1 0 9 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 ตุลาคม 2562 275 1 1 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 9 ตุลาคม 2562 275 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 ตุลาคม 2562 150 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 7 0 30 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 ตุลาคม 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ