สรุปยอดห้องสอบ อำเภออ่าวลึก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 2 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 4 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 1 สิงหาคม 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 6 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 8 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 13 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 15 สิงหาคม 2562 100 4 0 4 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 19 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 20 สิงหาคม 2562 100 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 21 สิงหาคม 2562 200 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 27 สิงหาคม 2562 100 6 0 4 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 29 สิงหาคม 2562 100 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 3 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 4 กันยายน 2562 200 0 0 39 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กันยายน 2562 100 11 0 1 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 11 กันยายน 2562 200 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 16 กันยายน 2562 200 0 0 12 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 17 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 18 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 กันยายน 2562 200 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กันยายน 2562 100 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 25 กันยายน 2562 200 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 กันยายน 2562 100 3 0 23 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 30 กันยายน 2562 200 0 0 26 26 26 0 19 0 7 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 9 9 9 0 8 0 1 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ