สรุปยอดห้องสอบ อำเภออ่าวลึก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออ่าวลึก

6,700

62

0

120

182

182

6

27

0

149

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 2 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 4 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 1 สิงหาคม 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 6 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 8 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 13 สิงหาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 15 สิงหาคม 2562 100 4 0 4 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 19 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 20 สิงหาคม 2562 100 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 21 สิงหาคม 2562 200 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 27 สิงหาคม 2562 100 6 0 4 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 29 สิงหาคม 2562 100 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 3 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 4 กันยายน 2562 200 0 0 39 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กันยายน 2562 100 11 0 1 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 11 กันยายน 2562 200 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 16 กันยายน 2562 200 0 0 12 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 17 กันยายน 2562 100 11 0 0 11 11 0 4 0 7 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 18 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กันยายน 2562 100 1 0 2 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 กันยายน 2562 100 2 0 1 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ