สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองท่อม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองท่อม

6,992

20

1

27

48

48

1

8

0

39

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 1 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 2 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 6 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 7 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 สิงหาคม 2562 105 4 0 2 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 9 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 14 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 สิงหาคม 2562 105 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 16 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 20 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 21 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 22 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 23 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 27 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 28 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 29 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 30 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 กันยายน 2562 105 4 1 5 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 4 กันยายน 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 5 กันยายน 2562 105 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 6 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 กันยายน 2562 105 10 0 7 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 11 กันยายน 2562 327 0 0 10 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 12 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 13 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 กันยายน 2562 105 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 18 กันยายน 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 19 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 20 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 24 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 25 กันยายน 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 26 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 27 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 1 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 2 ตุลาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 4 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 9 ตุลาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 16 ตุลาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 18 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ