สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองท่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 1 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 2 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 6 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 7 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 สิงหาคม 2562 105 4 0 2 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 9 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 14 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 สิงหาคม 2562 105 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 16 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 20 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 21 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 22 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 23 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 27 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 28 สิงหาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 29 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 30 สิงหาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 กันยายน 2562 105 4 1 5 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 4 กันยายน 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 5 กันยายน 2562 105 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 6 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 กันยายน 2562 105 10 0 7 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 11 กันยายน 2562 327 0 0 10 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 12 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 13 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 18 กันยายน 2562 327 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 19 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 20 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 24 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 25 กันยายน 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 26 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 27 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 1 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 2 ตุลาคม 2562 327 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 ตุลาคม 2562 105 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 4 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 9 ตุลาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 16 ตุลาคม 2562 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 18 ตุลาคม 2562 105 2 0 1 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ