สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะลันตา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 3 กันยายน 2562 25 9 0 2 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 6 กันยายน 2562 25 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
16 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 9 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 10 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 11 กันยายน 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 23 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
23 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตา ม.1 ต.เกาะลันตาน้อย 26 กันยายน 2562 20 10 0 1 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 มิถุนายน 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 1 กรกฎาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 8 กรกฎาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 15 กรกฎาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 22 กรกฎาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 29 กรกฎาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ