สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะลันตา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกาะลันตา

970

104

0

9

113

113

2

0

0

111

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 3 กันยายน 2562 25 9 0 2 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9. ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10. ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 6 กันยายน 2562 25 21 0 2 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11. ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 9 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 10 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 11 กันยายน 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ