สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาพนม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาพนม

4,010

494

0

134

628

628

102

98

1

427

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กม.99 ม.5 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 68 68 68 0 21 0 47 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 4 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 3 0 40 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 6 กันยายน 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 6 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 11 0 35 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 7 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 9 กันยายน 2562 60 42 0 0 42 42 0 7 0 35 รายชื่อ
32. ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 10 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 7 0 44 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 12 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 8 0 34 รายชื่อ
34. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 13 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 9 0 32 รายชื่อ
35. ที่ทำการกำนันตำบลพรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 16 กันยายน 2562 70 57 0 0 57 57 0 21 1 35 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 19 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 18 0 0 31 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 20 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 23 กันยายน 2562 100 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 24 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 25 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ