สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กม.99 ม.5 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 68 68 68 0 21 0 47 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 4 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 6 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 11 0 35 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 6 กันยายน 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ที่ทำการกำนันตำบลพรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 7 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 9 กันยายน 2562 60 42 0 0 42 42 0 7 0 35 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 10 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 12 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 8 0 34 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 13 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
56 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 13 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 8 0 32 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการกำนันตำบลพรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 16 กันยายน 2562 70 45 0 0 45 45 0 9 1 35 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 19 กันยายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 16 0 31 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 20 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
65 ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 20 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 23 กันยายน 2562 150 98 0 0 98 98 0 41 0 57 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 23 กันยายน 2562 100 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
68 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 24 กันยายน 2562 150 67 0 0 67 67 0 31 0 36 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 24 กันยายน 2562 100 0 0 29 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 25 กันยายน 2562 100 0 0 29 29 29 0 0 1 28 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 25 กันยายน 2562 150 118 0 0 118 118 0 38 0 80 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมบริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 30 พฤศจิกายน 2562 60 1 0 35 36 36 0 9 0 27 รายชื่อ
89 กศน.อำเภอเขาพนม 30 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 กศน.ตำบลเขาพนม 30 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ