สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่ 10 กันยายน 2562 50 17 0 14 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 10 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ที่ทำการกำนันตำบลเขาคราม หมู่ที่5 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ที่ทำการกำนันตำบลเขาคราม หมู่ที่5 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 23 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 23 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
64 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโต้ 23 กันยายน 2562 40 0 1 28 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
65 ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 24 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 24 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 30 กันยายน 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 3 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 3 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 34 34 34 0 4 0 30 รายชื่อ
77 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 2 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 9 ตุลาคม 2562 100 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 2 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
83 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 4 1 2 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
86 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 23 ตุลาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
88 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
89 สนง.เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 24 ตุลาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
90 สนง.เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 25 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ