สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 สิงหาคม 2562 40 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2562 50 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ