สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

930

336

0

1

337

337

32

0

0

305

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 สิงหาคม 2562 40 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2562 50 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ