สรุปยอดห้องสอบ อำเภอช้างกลาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอช้างกลาง

1,730

213

1

134

348

348

58

73

1

216

1. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 20 0 7 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 50 1 0 37 38 38 0 15 0 23 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 12 0 28 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 16 สิงหาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 1 1 18 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 9 0 21 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 9 0 18 รายชื่อ
18. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ
19. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
20. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 9 0 21 รายชื่อ
21. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 24 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 ตุลาคม 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ