สรุปยอดห้องสอบ อำเภอช้างกลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 50 1 0 37 38 38 0 15 0 23 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 20 0 7 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 12 0 28 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 16 สิงหาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 8 0 21 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 8 0 18 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
29 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 17 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
36 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 11 0 38 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 ตุลาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 8 0 38 รายชื่อ
40 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 28 1 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
41 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 ตุลาคม 2562 50 16 0 0 16 16 0 6 0 10 รายชื่อ
42 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 10 0 13 รายชื่อ
43 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ