สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระพรหม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระพรหม

555

256

0

0

256

256

72

14

0

170

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 7 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 13 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 12 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 18 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 19 กันยายน 2562 80 52 0 0 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 20 กันยายน 2562 40 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 20 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 23 กันยายน 2562 60 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลนาสาร 24 กันยายน 2562 60 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 25 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ