สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระพรหม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 7 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 13 สิงหาคม 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 18 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 19 กันยายน 2562 80 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 20 กันยายน 2562 40 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 20 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลนาสาร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 23 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลนาสาร 24 กันยายน 2562 60 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลนาสาร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 26 กันยายน 2562 70 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลนาสาร 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 4 ตุลาคม 2562 80 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 7 ตุลาคม 2562 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลนาสาร 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 9 ตุลาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 10 ตุลาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลนาสาร 10 ตุลาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 11 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 14 ตุลาคม 2562 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลนาสาร 15 ตุลาคม 2562 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 16 ตุลาคม 2562 60 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลนาสาร 16 ตุลาคม 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 17 ตุลาคม 2562 40 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 18 ตุลาคม 2562 75 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 พฤศจิกายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 7 พฤศจิกายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา2 8 พฤศจิกายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ