สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจุฬาภรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 17 1 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 13 0 33 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 26 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 56 53 0 0 53 53 0 21 0 32 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 21 0 28 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ