สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจุฬาภรณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจุฬาภรณ์

990

169

1

1

171

171

49

1

0

121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 17 1 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 26 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 50 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ