สรุปยอดห้องสอบ อำเภอถ้ำพรรณรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 30 สิงหาคม 2562 80 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 20 กันยายน 2562 110 20 0 3 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ