สรุปยอดห้องสอบ อำเภอถ้ำพรรณรา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอถ้ำพรรณรา

270

16

0

0

16

16

0

2

0

14

1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 30 สิงหาคม 2562 80 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
10. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ