สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางขัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 1 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 6 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 7 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 8 สิงหาคม 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 13 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 15 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 สิงหาคม 2562 30 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 21 สิงหาคม 2562 35 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 22 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 18 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 19 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 กันยายน 2562 25 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 24 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 25 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 26 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 27 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 ตุลาคม 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 ตุลาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 4 ตุลาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 9 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ