สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางขัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางขัน

712

394

0

2

396

396

74

0

0

322

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 1 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 6 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 7 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 8 สิงหาคม 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 13 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 15 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 สิงหาคม 2562 30 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 21 สิงหาคม 2562 35 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 22 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 18 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 19 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 47 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 กันยายน 2562 25 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 24 กันยายน 2562 25 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 25 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 ตุลาคม 2562 27 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 ตุลาคม 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ