สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวไทร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหัวไทร

972

410

3

283

696

696

178

39

1

478

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 1 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 27 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 7 สิงหาคม 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 14 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 16 สิงหาคม 2562 60 0 1 32 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 22 สิงหาคม 2562 65 0 0 47 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 11 0 27 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 5 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 11 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 15 0 44 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 17 กันยายน 2562 20 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 19 กันยายน 2562 90 62 0 1 63 63 16 0 0 47 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 กันยายน 2562 60 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 กันยายน 2562 50 39 1 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 24 กันยายน 2562 22 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 26 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ