สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวไทร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 1 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 27 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 7 สิงหาคม 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 14 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 16 สิงหาคม 2562 60 0 1 32 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 22 สิงหาคม 2562 65 0 0 46 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 สิงหาคม 2562 40 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 11 0 27 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 5 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
27 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 11 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 13 0 44 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 17 กันยายน 2562 20 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 19 กันยายน 2562 90 56 0 1 57 57 0 10 0 47 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 กันยายน 2562 60 45 0 1 46 46 0 14 0 32 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 กันยายน 2562 50 43 1 0 44 44 0 14 0 30 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 24 กันยายน 2562 27 25 0 0 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
40 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 25 กันยายน 2562 62 56 0 0 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 26 กันยายน 2562 85 72 0 2 74 74 0 19 0 55 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 27 กันยายน 2562 30 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 วัดคีรีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 10 ตุลาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 12 0 25 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 11 ตุลาคม 2562 55 52 0 0 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 15 ตุลาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 ตุลาคม 2562 40 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ