สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขนอม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 สิงหาคม 2562 25 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง 6 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
34 ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท้องเนียน 9 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม 10 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 11 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม 17 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน 23 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 8 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ