สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิชล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล 10 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 11 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 23 กรกฎาคม 2562 18 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 25 กรกฎาคม 2562 24 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 31 กรกฎาคม 2562 26 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
25 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 9 สิงหาคม 2562 31 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 14 สิงหาคม 2562 30 1 0 27 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
27 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลฉลอง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำลลฉลอง 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34 ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลเทพราช 10 กันยายน 2562 51 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลสี่ขีด 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 23 0 27 รายชื่อ
38 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำลลฉลอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลฉลอง 18 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 19 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 13 0 43 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสี่ขีด 20 กันยายน 2562 60 55 0 4 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 23 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 19 0 46 รายชื่อ
44 ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดิน 24 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่2 ตำบลเขาน้อย 25 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
47 โรงเรียนสิชลคุณาธาร ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 25 กันยายน 2562 80 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 26 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 14 0 23 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ต.ททุ่งใส 26 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ