สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิชล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสิชล

1,392

714

0

199

913

913

131

77

0

705

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล 10 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 11 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 23 กรกฎาคม 2562 18 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 25 กรกฎาคม 2562 24 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 31 กรกฎาคม 2562 26 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
18. ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 9 สิงหาคม 2562 31 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล 14 สิงหาคม 2562 30 1 0 27 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
20. ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลฉลอง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำลลฉลอง 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27. ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลเทพราช 10 กันยายน 2562 51 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
29. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 23 0 27 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลสี่ขีด 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
32. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลฉลอง 18 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 19 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 12 0 44 รายชื่อ
34. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสี่ขีด 20 กันยายน 2562 60 55 0 4 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 23 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 24 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่2 ตำบลเขาน้อย 25 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
38. โรงเรียนสิชลคุณาธาร ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 25 กันยายน 2562 80 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ