สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร่อนพิบูลย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 3 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 3 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 30 กรกฎาคม 2562 50 0 29 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินตก 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 19 สิงหาคม 2562 20 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 4 กันยายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลควนชุม 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำการผู่ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ควนพัง 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม 13 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 16 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เสาธง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินตก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ทำการ กศน.ตำบลหินตก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
29 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เสาธง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ทำการกำนันตำบลควนพัง 18 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
31 วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์บ้านห้วยโหยง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.เสาธง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินตก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ควนเกย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 19 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
36 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ควนพัง 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 24 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
39 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6 ตำบลควนพัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6 ตำบลควนพัง 25 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6 ตำบลควนพัง 25 กันยายน 2562 70 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
42 ที่ทำการู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง 26 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 30 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 22 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 27 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ