สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร่อนพิบูลย์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอร่อนพิบูลย์

657

208

36

8

252

252

34

4

1

213

1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 3 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 3 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 30 กรกฎาคม 2562 50 0 29 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 19 สิงหาคม 2562 20 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 4 กันยายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลควนชุม 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู่ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ควนพัง 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม 13 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
20. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 2 1 25 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการกำนันตำบลควนพัง 18 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
23. ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 19 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
24. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ควนพัง 20 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ