สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพนัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 9 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 9 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 10 กันยายน 2562 53 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 11 กันยายน 2562 42 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 4 0 29 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 กันยายน 2562 37 38 0 0 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา 19 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 20 กันยายน 2562 7 9 0 6 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลเกาะทวด 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 23 กันยายน 2562 60 59 0 1 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 24 กันยายน 2562 34 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าระกำ 26 กันยายน 2562 60 62 0 0 62 62 0 5 0 57 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 27 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
19 วัดป่าระกำใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ 9 ตุลาคม 2562 60 58 0 0 58 58 0 58 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 15 ตุลาคม 2562 0 30 0 0 30 30 0 30 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 ตุลาคม 2562 70 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
24 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ