สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพนัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากพนัง

862

602

0

7

609

609

186

7

0

416

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 9 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 9 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 10 กันยายน 2562 53 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 11 กันยายน 2562 42 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 4 0 29 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 กันยายน 2562 37 38 0 0 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา 19 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 20 กันยายน 2562 7 9 0 6 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลเกาะทวด 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 23 กันยายน 2562 60 59 0 1 60 60 2 0 0 58 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 24 กันยายน 2562 34 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าระกำ 26 กันยายน 2562 60 41 0 0 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 27 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
17. วัดป่าระกำใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ 9 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 15 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 ตุลาคม 2562 30 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 ตุลาคม 2562 40 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ