สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 50 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 50 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 2 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 23 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 50 2 0 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ