สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งใหญ่

1,390

303

0

2

305

305

33

12

0

260

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 50 38 0 0 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 50 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 2 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 23 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ