สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาบอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 15 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 22 สิงหาคม 2562 80 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 27 สิงหาคม 2562 60 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 5 กันยายน 2562 80 29 0 0 29 29 0 9 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 10 กันยายน 2562 80 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 19 กันยายน 2562 80 28 0 0 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 26 กันยายน 2562 80 18 0 0 18 18 0 7 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 3 ตุลาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 18 ตุลาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ