สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาบอน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม นาบอน

570

151

0

0

151

151

38

17

0

96

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 15 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 22 สิงหาคม 2562 80 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 27 สิงหาคม 2562 60 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 5 กันยายน 2562 80 29 0 0 29 29 0 9 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 10 กันยายน 2562 80 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 19 กันยายน 2562 80 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 26 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ