สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งสง

435

91

1

32

124

124

35

36

1

52

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 8 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 14 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 15 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 22 สิงหาคม 2562 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 27 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 29 สิงหาคม 2562 3 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 5 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 10 กันยายน 2562 40 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 11 กันยายน 2562 60 31 0 0 31 31 0 9 1 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 12 กันยายน 2562 40 3 0 18 21 21 0 19 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 17 กันยายน 2562 6 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 19 กันยายน 2562 50 3 1 7 11 11 0 4 0 7 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 23 กันยายน 2562 70 39 0 1 40 40 34 0 0 6 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 24 กันยายน 2562 12 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 26 กันยายน 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ