สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 8 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 14 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 15 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 22 สิงหาคม 2562 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 27 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 29 สิงหาคม 2562 3 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 5 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 10 กันยายน 2562 40 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 11 กันยายน 2562 60 31 0 0 31 31 0 9 1 21 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 12 กันยายน 2562 40 3 0 6 9 9 0 6 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 17 กันยายน 2562 6 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 19 กันยายน 2562 50 3 1 6 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 23 กันยายน 2562 70 36 0 1 37 37 0 27 0 10 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 24 กันยายน 2562 70 11 0 6 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 26 กันยายน 2562 30 2 0 27 29 29 0 12 0 17 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 30 กันยายน 2562 80 7 0 2 9 9 0 6 0 3 รายชื่อ