สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าศาลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 สิงหาคม 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 21 สิงหาคม 2562 120 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 4 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 5 กันยายน 2562 25 25 0 1 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 6 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 16 กันยายน 2562 25 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 17 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 3 1 22 รายชื่อ
38 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 8 16 รายชื่อ
42 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 7 18 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 10 18 รายชื่อ
52 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 19 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
53 องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 20 กันยายน 2562 0 29 0 0 29 29 0 0 17 12 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 7 1 23 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 20 กันยายน 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 20 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
59 ห้องประชุม อบต.กลาย 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 23 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 23 กันยายน 2562 27 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
65 ห้องประชุม อบต.กลาย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 24 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 24 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 24 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
75 ห้องประชุม อบต.กลาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 25 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุม อบต.กลาย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องประชุม อบต.กลาย 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.ท่าขึ้น 3 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 23 2 15 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 3 ตุลาคม 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
100 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ท่าขึ้น 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ท่าขึ้น 4 ตุลาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 29 3 7 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 4 ตุลาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
104 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ห้องประชุม อบต.กลาย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
114 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
122 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 2 19 15 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
124 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 11 ตุลาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 10 26 รายชื่อ
125 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
129 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ห้องประชุม อบต.กลาย 18 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ