สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าศาลา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าศาลา

5,623

311

0

10

321

321

0

19

44

258

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 สิงหาคม 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 21 สิงหาคม 2562 120 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 4 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 5 กันยายน 2562 25 25 0 1 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 6 กันยายน 2562 25 25 0 1 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 16 กันยายน 2562 25 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 17 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 3 1 22 รายชื่อ
31. ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 8 16 รายชื่อ
32. ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
34. ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 10 18 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
41. องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 7 18 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 20 กันยายน 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
43. ห้องประชุม อบต.กลาย 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 20 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 7 1 23 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ห้องประชุม อบต.กลาย 18 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ