สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชะอวด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 กรกฎาคม 2562 15 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กรกฎาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 กันยายน 2562 100 58 0 0 58 58 0 13 0 45 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 16 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 17 กันยายน 2562 100 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กันยายน 2562 100 62 0 0 62 62 0 12 0 50 รายชื่อ
19 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 20 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 20 กันยายน 2562 100 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 23 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 25 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กันยายน 2562 100 43 0 0 43 43 0 4 0 39 รายชื่อ
24 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 26 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กันยายน 2562 100 59 0 0 59 59 0 8 1 50 รายชื่อ
26 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 27 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 27 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 27 0 23 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 30 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 3 ตุลาคม 2562 100 6 0 1 7 7 0 5 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 7 ตุลาคม 2562 100 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 11 ตุลาคม 2562 100 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ