สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียรใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนาน 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลการะเกด 7 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก 8 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 โรงเรียนบ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึง 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขนาน 9 กันยายน 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 9 กันยายน 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
28 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง 11 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 11 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 16 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 17 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 18 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 18 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 4 ตุลาคม 2562 30 4 0 18 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
49 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก 4 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
50 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด 5 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
51 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท 6 ตุลาคม 2562 25 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
52 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 7 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก 8 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 9 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
58 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด 10 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 7 0 33 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด 11 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
62 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 15 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาเอนกประสงค์ หมูู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 22 ตุลาคม 2562 75 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ