สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิปูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 19 กรกฎาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6 รพ.สต.บ้านปากจัง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
8 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 45 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
9 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 รพ.สต.บ้านปากจัง 27 สิงหาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
11 รพ.สต.บ้านปากจัง 28 สิงหาคม 2562 65 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลกะทูน 6 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 45 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 23 กันยายน 2562 25 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลกะทูน 24 กันยายน 2562 35 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
23 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
24 รพ.สต.บ้านปากจัง 26 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 ตุลาคม 2562 45 41 0 0 41 41 0 31 0 10 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลกะทูน 2 ตุลาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 33 0 7 รายชื่อ
29 รพ.สต.บ้านปากจัง 3 ตุลาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 ตุลาคม 2562 55 51 0 0 51 51 0 36 0 15 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 7 ตุลาคม 2562 20 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
32 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 11 0 4 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ