สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิปูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพิปูน

855

390

2

34

426

426

165

20

2

239

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 19 กรกฎาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 6 สิงหาคม 2562 40 1 0 14 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
7. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 45 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
8. รพ.สต.บ้านปากจัง 27 สิงหาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9. รพ.สต.บ้านปากจัง 28 สิงหาคม 2562 65 55 0 0 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลกะทูน 6 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 45 42 0 0 42 42 0 8 0 34 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 23 กันยายน 2562 25 22 0 1 23 23 22 0 1 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลกะทูน 24 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
19. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
20. รพ.สต.บ้านปากจัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลกะทูน 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
24. รพ.สต.บ้านปากจัง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 ตุลาคม 2562 45 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ