สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฉวาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอฉวาง

2,260

327

8

26

361

361

90

62

2

207

1. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 สิงหาคม 2562 50 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 สิงหาคม 2562 50 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 14 สิงหาคม 2562 50 1 2 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 สิงหาคม 2562 50 8 0 1 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 สิงหาคม 2562 50 6 0 5 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 สิงหาคม 2562 50 20 2 1 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 กันยายน 2562 50 13 0 1 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 กันยายน 2562 50 18 1 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 6 กันยายน 2562 50 14 0 5 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 กันยายน 2562 50 26 0 1 27 27 0 6 1 20 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 กันยายน 2562 45 19 0 3 22 22 0 4 1 17 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 16 0 39 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 กันยายน 2562 30 8 0 3 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลจันดี 16 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 17 0 21 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 กันยายน 2562 50 24 0 2 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 20 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 25 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 27 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 ตุลาคม 2562 50 5 1 0 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 ตุลาคม 2562 50 1 2 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ