สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฉวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 สิงหาคม 2562 15 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 สิงหาคม 2562 20 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 14 สิงหาคม 2562 50 1 2 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 สิงหาคม 2562 50 8 0 1 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 สิงหาคม 2562 50 6 0 5 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 สิงหาคม 2562 50 20 2 1 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 กันยายน 2562 20 13 0 1 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 กันยายน 2562 50 18 1 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 6 กันยายน 2562 50 14 0 5 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 กันยายน 2562 0 26 0 1 27 27 0 6 1 20 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 กันยายน 2562 45 19 0 2 21 21 0 3 1 17 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 15 0 39 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลจันดี 16 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 15 0 21 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 กันยายน 2562 30 8 0 3 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลจันดี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 กันยายน 2562 50 31 0 2 33 33 0 8 0 25 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 20 กันยายน 2562 50 25 0 2 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 กันยายน 2562 50 25 0 2 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 25 กันยายน 2562 50 22 0 5 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 ตุลาคม 2562 50 31 0 3 34 34 0 7 0 27 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 ตุลาคม 2562 50 13 1 6 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
47 สถานีอนามัยหนองท่อม 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลละอาย 9 ตุลาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
49 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว 9 ตุลาคม 2562 30 10 0 5 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 ตุลาคม 2562 50 12 2 4 18 18 0 7 0 11 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 ตุลาคม 2562 45 20 1 1 22 22 0 10 0 12 รายชื่อ
52 สถานีอนามัยหนองท่อม 11 ตุลาคม 2562 35 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลละอาย 11 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 16 ตุลาคม 2562 50 42 0 6 48 48 0 14 0 34 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 ตุลาคม 2562 30 19 0 4 23 23 0 11 0 12 รายชื่อ