สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานสกา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลานสกา

480

310

0

0

310

310

10

0

0

300

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 2 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 3 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 4 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 5 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 6 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศพก.อ.ลานสกา ม.1 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้านม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ