สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานสกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 2 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 3 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 4 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 5 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 6 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศพก.อ.ลานสกา ม.1 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้านม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 11 ตุลาคม 2562 50 41 0 0 41 41 0 41 0 0 รายชื่อ