สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมคีรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรหมคีรี

930

326

0

6

332

332

93

5

0

234

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลอินคีรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลอินคีรี 28 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 29 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
6. กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 30 สิงหาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเรียง 4 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 8 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 9 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
11. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 10 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12. ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเกาะ(ม.6) 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 11 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
14. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 19 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
15. ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 23 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 24 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
17. รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 25 กันยายน 2562 70 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
18. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 25 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 60 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ