สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลอินคีรี 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลอินคีรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลอินคีรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลอินคีรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อ.บ.ต​ ม.5 ต.นาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลอินคีรี 28 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
27 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อ.บ.ต​ ม.5 ต.นาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 29 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
34 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 30 สิงหาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
38 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเรียง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเรียง 4 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
49 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 8 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 9 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
61 ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเกาะ(ม.6) 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 10 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
66 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเกาะ(ม.6) 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 11 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
72 ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาหมู่บ้าน หมูุ่​ 6ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 19 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 23 กันยายน 2562 27 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
91 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 24 กันยายน 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
93 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 25 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 0 17 0 41 รายชื่อ
96 ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 26 กันยายน 2562 80 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
104 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 60 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
106 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 27 กันยายน 2562 25 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 27 กันยายน 2562 40 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
109 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 29 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
112 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 29 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 30 ตุลาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 30 ตุลาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
117 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 30 ตุลาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ