สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 6 สิงหาคม 2562 20 0 4 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 20 20 1 1 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 กันยายน 2562 20 19 0 1 20 20 0 13 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 25 23 0 1 24 24 0 11 0 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 20 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 16 ตุลาคม 2562 60 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ