สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

695

186

6

11

203

203

6

75

0

122

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 6 สิงหาคม 2562 20 0 4 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 20 20 1 1 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 กันยายน 2562 20 19 0 1 20 20 0 13 0 7 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 25 23 0 1 24 24 0 11 0 13 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 20 0 1 1 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 16 ตุลาคม 2562 60 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ