สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามร้อยยอด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามร้อยยอด

1,931

161

0

212

373

373

96

12

0

265

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 สิงหาคม 2562 30 3 0 15 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 30 สิงหาคม 2562 41 40 0 1 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 11 กันยายน 2562 100 38 0 26 64 64 0 3 0 61 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่ใหม่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 13 กันยายน 2562 60 0 0 55 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 16 กันยายน 2562 150 40 0 14 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 17 กันยายน 2562 60 40 0 11 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 18 กันยายน 2562 60 0 0 31 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 20 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 26 กันยายน 2562 60 0 0 12 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
33. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ