สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามร้อยยอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 สิงหาคม 2562 30 3 0 14 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลศิลาลอย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 30 สิงหาคม 2562 41 40 0 1 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่ใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 11 กันยายน 2562 100 38 0 23 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่ใหม่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลศาลาลัย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 13 กันยายน 2562 60 0 0 54 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 16 กันยายน 2562 150 40 0 14 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 17 กันยายน 2562 60 40 0 15 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 18 กันยายน 2562 60 0 0 53 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 20 กันยายน 2562 140 0 0 51 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลสามร้อยยอด 24 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 26 กันยายน 2562 140 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
46 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 27 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 5 0 1 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
53 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ