สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อบต.บึงนคร 24 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 อบต.ทับใต้ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.หนองพลับ 30 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อบต.ทับใต้ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 14 สิงหาคม 2562 9 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 อบต.ทับใต้ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ทับใต้ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16 อบต.บึงนคร 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18 อบต.ทับใต้ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.บึงนคร 18 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 อบต.บึงนคร 19 สิงหาคม 2562 11 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 20 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23 อบต.บึงนคร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.บึงนคร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 21 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26 ทับใต้ 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 21 สิงหาคม 2562 12 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
29 อบต.หินเหล็กไฟ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ทับใต้ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.หินเหล็กไฟ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 26 สิงหาคม 2562 10 4 0 4 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33 อบต.ทับใต้ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ทับใต้ 26 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 อบต.หนองพลับ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อบต.หนองพลับ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อบต.บึงนคร 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ทับใต้ 2 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
41 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 กันยายน 2562 30 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
42 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 8 กันยายน 2562 31 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
43 อบต.บึงนคร 9 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 10 กันยายน 2562 100 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
45 อบต.บึงนคร 10 กันยายน 2562 120 0 0 87 87 87 0 0 1 86 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 11 กันยายน 2562 80 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
48 อบต.บึงนคร 11 กันยายน 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
49 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 15 กันยายน 2562 50 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ทับใต้ 18 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 18 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 อบต.บึงนคร 18 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 18 กันยายน 2562 35 8 0 12 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
61 อบต.บึงนคร 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 19 กันยายน 2562 16 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
63 ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 19 กันยายน 2562 60 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ม.5 19 กันยายน 2562 36 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
65 ทับใต้ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ทับใต้ 21 กันยายน 2562 50 24 0 1 25 25 0 10 1 14 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 23 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68 ศาลาหมู่บ้านเนินตะเคียน ม.7 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาหมู่บ้านเนินตะเคียน ม.7 24 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
70 ศาลาหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ม.5 24 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาหมู่บ้านหนองยายอ่วม ม.4 24 กันยายน 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
72 ทับใต้ 25 กันยายน 2562 160 0 0 35 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 25 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 ศาลาหมู่บ้านหนองยายอ่วม ม.4 25 กันยายน 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
75 ทับใต้ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 26 กันยายน 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 26 กันยายน 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
78 ศาลาหมู่บ้านเนินตะเคียน ม.7 26 กันยายน 2562 11 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 27 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 30 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
82 อบต.บึงนคร 30 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้านหนองยายอ่วม ม.4 2 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
85 ศาลาหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ม.5 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
87 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 อบต.บึงนคร 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
91 อบต.บึงนคร 7 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
93 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
94 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 9 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 9 ตุลาคม 2562 65 0 0 62 62 62 0 43 1 18 รายชื่อ
96 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 22 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ