สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวหิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหัวหิน

1,124

55

0

469

524

524

78

12

2

432

1. อบต.บึงนคร 24 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. อบต.หนองพลับ 30 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. อบต.ทับใต้ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
6. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 14 สิงหาคม 2562 9 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. อบต.บึงนคร 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. ทับใต้ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
10. อบต.บึงนคร 18 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. อบต.บึงนคร 19 สิงหาคม 2562 11 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12. ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 20 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 21 สิงหาคม 2562 12 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 21 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. ทับใต้ 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17. ทับใต้ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ทับใต้ 26 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 26 สิงหาคม 2562 10 4 0 4 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
20. อบต.ทับใต้ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. อบต.บึงนคร 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ทับใต้ 2 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
24. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 กันยายน 2562 30 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
25. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองพลับ 8 กันยายน 2562 31 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
26. อบต.บึงนคร 9 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
27. อบต.บึงนคร 10 กันยายน 2562 120 0 0 87 87 87 0 0 1 86 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 10 กันยายน 2562 100 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
29. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 11 กันยายน 2562 80 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
30. อบต.บึงนคร 11 กันยายน 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
31. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 15 กันยายน 2562 50 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
35. อบต.บึงนคร 18 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 18 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 18 กันยายน 2562 30 11 0 11 22 22 4 0 0 18 รายชื่อ
38. ศพก.เครือข่าย ตำบลบึงนคร 19 กันยายน 2562 60 0 0 33 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
39. อบต.บึงนคร 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ