สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปราณบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปราณบุรี

2,715

7

3

658

668

668

4

53

4

607

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศพก.ปราณบุรี 4 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 11 กรกฎาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
5. ศพก.ปราณบุรี 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 20 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 24 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 1 31 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศพก.ปราณบุรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 6 สิงหาคม 2562 30 0 1 27 28 28 0 1 1 26 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 44 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
17. ศพก.ปราณบุรี 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 14 สิงหาคม 2562 25 3 0 9 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 22 สิงหาคม 2562 100 0 1 96 97 97 0 7 3 87 รายชื่อ
25. ศพก.ปราณบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
27. ศพก.ปราณบุรี 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 3 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 4 กันยายน 2562 60 0 0 25 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 9 กันยายน 2562 55 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 10 กันยายน 2562 25 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
35. ศพก.ปราณบุรี 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 11 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 11 กันยายน 2562 25 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 12 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 13 กันยายน 2562 25 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
41. ศพก.ปราณบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 17 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 19 กันยายน 2562 25 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศพก.ปราณบุรี 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 1 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศพก.ปราณบุรี 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ศพก.ปราณบุรี 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ศพก.ปราณบุรี 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศพก.ปราณบุรี 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 17 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 23 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 30 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ