สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปราณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ศพก.ปราณบุรี 4 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 11 กรกฎาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
6 ศพก.ปราณบุรี 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 20 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 24 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศพก.ปราณบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 1 31 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศพก.ปราณบุรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศพก.ปราณบุรี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 6 สิงหาคม 2562 30 0 1 27 28 28 0 1 1 26 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 44 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศพก.ปราณบุรี 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 14 สิงหาคม 2562 25 3 0 9 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
31 ศพก.ปราณบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศพก.ปราณบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 22 สิงหาคม 2562 100 0 1 91 92 92 0 3 2 87 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศพก.ปราณบุรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศพก.ปราณบุรี 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศพก.ปราณบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 3 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศพก.ปราณบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 4 กันยายน 2562 60 0 0 25 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
55 ศพก.ปราณบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 9 กันยายน 2562 55 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
62 ศพก.ปราณบุรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศพก.ปราณบุรี 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 10 กันยายน 2562 25 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 11 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 11 กันยายน 2562 25 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
69 ศพก.ปราณบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 12 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 13 กันยายน 2562 25 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 17 กันยายน 2562 50 0 0 48 48 48 0 5 0 43 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศพก.ปราณบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศพก.ปราณบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 19 กันยายน 2562 25 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศพก.ปราณบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ศพก.ปราณบุรี 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 25 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 1 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศพก.ปราณบุรี 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศพก.ปราณบุรี 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
108 ศพก.ปราณบุรี 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 59 59 59 0 13 0 46 รายชื่อ
116 ศพก.ปราณบุรี 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 23 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 30 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ