สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางสะพานน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางสะพานน้อย

3,493

22

1

643

666

666

18

157

1

490

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 16 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 4 กรกฎาคม 2562 150 0 0 21 21 21 0 11 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 10 กรกฎาคม 2562 35 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 11 กรกฎาคม 2562 55 0 0 9 9 9 0 5 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 18 กรกฎาคม 2562 110 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 19 กรกฎาคม 2562 160 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 23 กรกฎาคม 2562 105 0 0 43 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 25 กรกฎาคม 2562 150 0 0 66 66 66 0 30 0 36 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 31 กรกฎาคม 2562 95 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 1 สิงหาคม 2562 75 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 6 สิงหาคม 2562 77 0 0 36 36 36 0 8 0 28 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 7 สิงหาคม 2562 87 0 0 52 52 52 0 12 0 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 8 สิงหาคม 2562 101 5 0 40 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 9 สิงหาคม 2562 113 0 0 37 37 37 0 11 1 25 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 14 สิงหาคม 2562 55 0 1 18 19 19 0 8 0 11 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 34 34 34 0 17 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 20 สิงหาคม 2562 55 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 21 สิงหาคม 2562 95 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 22 สิงหาคม 2562 110 2 0 21 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 23 สิงหาคม 2562 115 0 0 31 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 28 สิงหาคม 2562 95 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 3 กันยายน 2562 70 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 4 กันยายน 2562 105 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 6 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 11 กันยายน 2562 100 0 0 32 32 32 0 8 0 24 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 12 กันยายน 2562 65 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 18 กันยายน 2562 70 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 19 กันยายน 2562 65 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 20 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 2 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 9 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 10 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 16 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ