สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางสะพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่7 ตำบลกำเนิดนพคุณ 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
6 สหกรณ์นิคมบางสะพาน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่7 ตำบลกำเนิดนพคุณ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ต.ทองมงคล 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 กรกฎาคม 2562 160 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 23 กรกฎาคม 2562 130 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 24 กรกฎาคม 2562 170 0 0 95 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 25 กรกฎาคม 2562 150 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 26 กรกฎาคม 2562 320 0 2 81 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 สิงหาคม 2562 80 3 1 46 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 13 สิงหาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 14 สิงหาคม 2562 320 49 1 72 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 15 สิงหาคม 2562 220 1 0 167 168 168 0 0 0 168 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 สิงหาคม 2562 53 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 กันยายน 2562 0 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 3 กันยายน 2562 55 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 11 กันยายน 2562 100 0 0 37 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
43 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 12 กันยายน 2562 132 0 0 74 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทองมงคล 13 กันยายน 2562 80 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
47 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทองมงคล 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล 16 กันยายน 2562 160 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
49 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทองมงคล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 11 11 11 0 8 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 กันยายน 2562 70 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล 25 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 27 กันยายน 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 30 กันยายน 2562 70 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 3 ตุลาคม 2562 15 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 6 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 9 ตุลาคม 2562 120 0 1 8 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 16 ตุลาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 22 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ