สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางสะพาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางสะพาน

3,820

113

4

1,212

1,329

1,329

37

2

0

1,290

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่7 ตำบลกำเนิดนพคุณ 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. สหกรณ์นิคมบางสะพาน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
11. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ต.ทองมงคล 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 กรกฎาคม 2562 160 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 23 กรกฎาคม 2562 130 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 24 กรกฎาคม 2562 170 0 0 95 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 25 กรกฎาคม 2562 150 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 26 กรกฎาคม 2562 320 0 2 81 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 สิงหาคม 2562 80 3 1 46 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 13 สิงหาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 14 สิงหาคม 2562 320 49 1 72 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 15 สิงหาคม 2562 220 1 0 167 168 168 0 0 0 168 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 สิงหาคม 2562 53 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 3 กันยายน 2562 55 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล 11 กันยายน 2562 100 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
33. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล 12 กันยายน 2562 132 0 0 74 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
36. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทองมงคล 13 กันยายน 2562 80 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล 16 กันยายน 2562 160 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 11 11 11 8 0 0 3 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 19 กันยายน 2562 50 0 0 28 28 28 28 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล 25 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ