สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทับสะแก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานอำเภอทับสะแก 19 กรกฎาคม 2562 44 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
3 สำนักงานอำเภอทับสะแก 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานอำเภอทับสะแก 26 กรกฎาคม 2562 38 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
5 สำนักงานอำเภอทับสะแก 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
6 สำนักงานอำเภอทับสะแก 2 สิงหาคม 2562 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานอำเภอทับสะแก 5 สิงหาคม 2562 7 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานอำเภอทับสะแก 9 สิงหาคม 2562 74 2 0 72 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
9 สำนักงานอำเภอทับสะแก 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 52 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
10 สำนักงานอำเภอทับสะแก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานอำเภอทับสะแก 23 สิงหาคม 2562 400 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 สำนักงานอำเภอทับสะแก 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
13 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานอำเภอทับสะแก 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานอำเภอทับสะแก 4 กันยายน 2562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานอำเภอทับสะแก 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 เขาล้าน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานอำเภอทับสะแก 10 กันยายน 2562 19 0 0 7 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
19 เขาล้าน 10 กันยายน 2562 10 7 0 1 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
20 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่ 3 ตำบลห้วยยาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานอำเภอทับสะแก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่ 3 ตำบลห้วยยาง 12 กันยายน 2562 85 65 0 10 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
25 ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานอำเภอทับสะแก 13 กันยายน 2562 53 0 0 31 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่ 8 ตำบลอ่างทอง 13 กันยายน 2562 36 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
28 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 13 กันยายน 2562 33 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่ 8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานอำเภอทับสะแก 16 กันยายน 2562 22 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
32 ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 16 กันยายน 2562 71 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
33 ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
34 สำนักงานอำเภอทับสะแก 17 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานอำเภอทับสะแก 20 กันยายน 2562 21 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
36 สำนักงานอำเภอทับสะแก 26 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37 สำนักงานอำเภอทับสะแก 27 กันยายน 2562 55 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
38 สำนักงานอำเภอทับสะแก 29 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานอำเภอทับสะแก 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 19 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานอำเภอทับสะแก 6 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานอำเภอทับสะแก 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
42 สำนักงานอำเภอทับสะแก 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
43 สำนักงานอำเภอทับสะแก 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานอำเภอทับสะแก 1 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 37 37 37 0 23 0 14 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก 15 พฤศจิกายน 2562 11 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานอำเภอทับสะแก 29 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ