สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทับสะแก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทับสะแก

1,540

213

1

376

590

590

26

25

0

539

1. สำนักงานอำเภอทับสะแก 19 กรกฎาคม 2562 44 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
2. สำนักงานอำเภอทับสะแก 26 กรกฎาคม 2562 38 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
3. สำนักงานอำเภอทับสะแก 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
4. สำนักงานอำเภอทับสะแก 2 สิงหาคม 2562 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานอำเภอทับสะแก 5 สิงหาคม 2562 7 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานอำเภอทับสะแก 9 สิงหาคม 2562 74 2 0 72 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
7. สำนักงานอำเภอทับสะแก 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 55 55 55 0 4 0 51 รายชื่อ
8. สำนักงานอำเภอทับสะแก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานอำเภอทับสะแก 23 สิงหาคม 2562 400 0 0 8 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานอำเภอทับสะแก 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
11. สำนักงานอำเภอทับสะแก 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานอำเภอทับสะแก 4 กันยายน 2562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานอำเภอทับสะแก 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. เขาล้าน 10 กันยายน 2562 10 7 0 1 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
15. สำนักงานอำเภอทับสะแก 10 กันยายน 2562 19 0 0 7 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่ 3 ตำบลห้วยยาง 12 กันยายน 2562 85 65 0 10 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
17. ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 13 กันยายน 2562 33 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
18. สำนักงานอำเภอทับสะแก 13 กันยายน 2562 53 0 0 31 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่ 8 ตำบลอ่างทอง 13 กันยายน 2562 36 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่ 8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 16 กันยายน 2562 71 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
22. ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานอำเภอทับสะแก 16 กันยายน 2562 22 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
24. ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. สำนักงานอำเภอทับสะแก 17 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานอำเภอทับสะแก 20 กันยายน 2562 21 0 0 21 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ
27. สำนักงานอำเภอทับสะแก 27 กันยายน 2562 25 0 0 25 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานอำเภอทับสะแก 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานอำเภอทับสะแก 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานอำเภอทับสะแก 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ