สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุยบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 26 กรกฎาคม 2562 75 0 2 25 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 27 27 27 0 11 0 16 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 2 สิงหาคม 2562 100 0 1 62 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 7 สิงหาคม 2562 110 0 0 55 55 55 0 19 0 36 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 42 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 15 สิงหาคม 2562 100 1 0 39 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 43 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 70 70 70 0 3 0 67 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 28 สิงหาคม 2562 105 0 0 38 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 46 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 2 กันยายน 2562 80 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคมบ้านย่านซื่อ 3 กันยายน 2562 90 0 0 51 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 4 กันยายน 2562 155 0 0 73 73 73 0 34 0 39 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 11 กันยายน 2562 125 0 0 84 84 84 0 18 0 66 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 12 กันยายน 2562 110 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคมบ้านรวมไทย 13 กันยายน 2562 130 0 0 123 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 18 กันยายน 2562 125 0 0 49 49 49 0 14 0 35 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 19 กันยายน 2562 115 0 0 58 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 20 กันยายน 2562 170 0 0 94 94 94 0 5 0 89 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 23 กันยายน 2562 140 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 27 กันยายน 2562 175 0 0 84 84 84 0 3 0 81 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 17 ตุลาคม 2562 130 0 0 106 106 106 0 41 0 65 รายชื่อ