สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุยบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุยบุรี

3,225

2

3

1,267

1,272

1,272

165

127

0

980

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 5 กรกฎาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 26 กรกฎาคม 2562 75 0 2 25 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 27 27 27 0 11 0 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 2 สิงหาคม 2562 100 0 1 63 64 64 0 2 0 62 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 7 สิงหาคม 2562 110 0 0 55 55 55 0 19 0 36 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 42 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 15 สิงหาคม 2562 100 1 0 39 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 44 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 70 70 70 0 3 0 67 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 28 สิงหาคม 2562 105 0 0 38 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 46 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 2 กันยายน 2562 80 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
24. ศาลาประชาคมบ้านย่านซื่อ 3 กันยายน 2562 90 0 0 51 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 4 กันยายน 2562 155 0 0 73 73 73 0 34 0 39 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 11 กันยายน 2562 125 0 0 84 84 84 0 18 0 66 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 12 กันยายน 2562 110 0 0 40 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมบ้านรวมไทย 13 กันยายน 2562 130 0 0 123 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 18 กันยายน 2562 125 0 0 49 49 49 0 14 0 35 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 19 กันยายน 2562 115 0 0 62 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 20 กันยายน 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 103 103 103 103 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 27 กันยายน 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ