สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.เกาะหลัก 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 5 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
6 ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อบต.เกาะหลัก 7 สิงหาคม 2562 25 22 1 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8 อบต.บ่อนอก 7 สิงหาคม 2562 35 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
9 อบต. คลองวาฬ 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อบต.ห้วยทราย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อบต.เกาะหลัก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้าน ม.14 ต.อ่าวน้อย 13 สิงหาคม 2562 40 0 1 38 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
14 อบต.เกาะหลัก 14 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
15 อบต.บ่อนอก 14 สิงหาคม 2562 35 31 0 1 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16 อบต. คลองวาฬ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.ห้วยทราย 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
18 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 19 สิงหาคม 2562 40 1 3 7 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
20 ศาลา หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลา หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย 20 สิงหาคม 2562 25 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่ที่ 13 ตำบลห้วยทราย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
23 อบต.บ่อนอก 21 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
25 อบต.เกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26 อบต. คลองวาฬ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
27 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.ห้วยทราย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
30 อบต.บ่อนอก 27 สิงหาคม 2562 50 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
31 อบต.บ่อนอก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อบต. คลองวาฬ 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.ห้วยทราย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
36 ศาลา หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย 2 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
37 สวนราฎร์ภักดี หมู่ 8 ต.อ่าวน้อย 3 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
38 อบต.บ่อนอก 4 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
39 อบต. คลองวาฬ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลา หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย 10 กันยายน 2562 100 0 1 93 94 94 0 5 0 89 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย 11 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
42 อบต.ห้วยทราย 11 กันยายน 2562 80 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
43 อบต.บ่อนอก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย 12 กันยายน 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
45 ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย 12 กันยายน 2562 50 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
46 อบต.ห้วยทราย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อบต.บ่อนอก 12 กันยายน 2562 30 1 0 21 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
48 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลา หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย 19 กันยายน 2562 80 0 0 72 72 72 0 6 0 66 รายชื่อ
51 อบต.ห้วยทราย 20 กันยายน 2562 55 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่ที่7 20 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
53 ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 20 กันยายน 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
54 อบต.ห้วยทราย 21 กันยายน 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 30 กันยายน 2562 30 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 6 0 8 รายชื่อ
59 อบต.ห้วยทราย 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ