สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งกระจาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแก่งกระจาน

809

246

0

98

344

344

89

14

0

241

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 7 0 11 18 18 0 6 0 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 10 0 4 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 40 18 0 9 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 30 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 50 4 0 21 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 91 61 0 2 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 45 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 110 51 0 2 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 40 37 0 1 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 43 6 0 34 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 11 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ