สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งกระจาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 7 0 11 18 18 0 6 0 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 9 0 4 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 40 18 0 9 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแก่งกระจาน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 30 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 50 4 0 21 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 91 61 0 2 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 45 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 110 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 45 22 0 10 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2562 50 15 0 7 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 45 4 0 42 46 46 0 5 0 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 9 ตุลาคม 2562 51 4 0 37 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 16 ตุลาคม 2562 66 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 18 ตุลาคม 2562 25 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ