สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแหลม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนบ้านแหลม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 โรงเรียนบ้านแหลม 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 โรงเรียนบ้านแหลม 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 โรงเรียนบ้านแหลม 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 โรงเรียนบ้านแหลม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ