สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแหลม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแหลม

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. โรงเรียนบ้านแหลม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. โรงเรียนบ้านแหลม 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. โรงเรียนบ้านแหลม 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. โรงเรียนบ้านแหลม 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. โรงเรียนบ้านแหลม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ