สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านลาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 4 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 11 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 22 สิงหาคม 2562 10 8 1 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 25 สิงหาคม 2562 18 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 7 0 12 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 18 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 37 36 0 0 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 8 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 70 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 15 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 22 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 39 1 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ