สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่ายาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่ายาง

809

221

0

113

334

334

239

1

0

94

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 51 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 18 กันยายน 2562 26 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 19 กันยายน 2562 60 0 0 23 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 20 กันยายน 2562 50 0 0 16 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 22 0 0 22 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 57 55 0 1 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.1 ตำบลกลัดหลวง 27 กันยายน 2562 40 22 0 2 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 113 93 0 0 93 93 93 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ