สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่ายาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 0 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 18 กันยายน 2562 26 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12 ศาลากลางบ้าน หมูที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลากลางบ้าน หมูที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 19 กันยายน 2562 60 0 0 23 23 23 0 1 1 21 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก 20 กันยายน 2562 50 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 22 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.1 ตำบลกลัดหลวง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 57 55 0 2 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.1 ตำบลกลัดหลวง 27 กันยายน 2562 50 22 0 21 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 113 93 0 0 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 67 67 67 0 27 0 40 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ