สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชะอำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 5 0 7 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 40 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 40 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 40 7 0 1 8 8 0 4 0 4 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 40 6 0 5 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 40 4 0 10 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 ตุลาคม 2562 45 0 0 28 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 1 0 11 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 ตุลาคม 2562 60 2 0 31 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 15 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 24 ตุลาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 31 ตุลาคม 2562 20 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12 พฤศจิกายน 2562 15 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ