สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชะอำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชะอำ

885

63

0

23

86

86

8

5

0

73

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 5 0 7 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 40 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 40 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 40 10 0 1 11 11 8 0 0 3 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ