สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 23 กรกฎาคม 2562 12 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 2 สิงหาคม 2562 24 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 6 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 7 สิงหาคม 2562 22 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 14 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 21 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 29 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 20 กันยายน 2562 25 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 24 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 25 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 ตุลาคม 2562 25 28 0 0 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 9 ตุลาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 ตุลาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ