สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองหญ้าปล้อง

343

223

0

34

257

257

50

4

0

203

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 23 กรกฎาคม 2562 12 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 2 สิงหาคม 2562 24 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 6 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 7 สิงหาคม 2562 22 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 14 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 21 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 29 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 20 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ