สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาย้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 45 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 51 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กันยายน 2562 45 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 45 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 6 กันยายน 2562 55 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ