สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาย้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาย้อย

521

155

0

1

156

156

0

1

0

155

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 45 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 51 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กันยายน 2562 45 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 45 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 6 กันยายน 2562 55 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ