สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเพชรบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองเพชรบุรี

137

30

0

2

32

32

0

3

0

29

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 21 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 21 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 16 กันยายน 2562 4 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ