สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเพชรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 21 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 21 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 16 กันยายน 2562 4 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 24 ตุลาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ