สรุปยอดห้องสอบ อำเภออัมพวา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 12 กรกฎาคม 2562 60 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 30 กรกฎาคม 2562 70 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 26 สิงหาคม 2562 25 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 28 สิงหาคม 2562 16 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 2 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 3 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 4 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 5 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 6 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 9 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 10 กันยายน 2562 8 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 11 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
76 ห้องประชุมอบต.แควอ้อม หมู่ที่ 5 12 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 12 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 13 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลปลายโพงพาง 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 16 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
82 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 17 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 ห้องประชุมอบต.แควอ้อม หมู่ที่ 5 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 18 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 19 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 20 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 23 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 24 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
92 ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 26 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 27 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 30 กันยายน 2562 6 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 4 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 7 ตุลาคม 2562 15 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 9 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 16 ตุลาคม 2562 8 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 17 ตุลาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 24 เมษายน 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 7 มกราคม 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 12 มกราคม 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 กุมภาพันธ์ 2564 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ