สรุปยอดห้องสอบ อำเภออัมพวา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออัมพวา

2,274

166

1

520

687

687

80

3

0

604

1. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 12 กรกฎาคม 2562 60 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 30 กรกฎาคม 2562 70 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 26 สิงหาคม 2562 25 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 28 สิงหาคม 2562 16 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 2 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 3 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 4 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 5 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 6 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 9 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 10 กันยายน 2562 8 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 11 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
60. ห้องประชุมอบต.แควอ้อม หมู่ที่ 5 12 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 12 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
62. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลปลายโพงพาง 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 13 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 16 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 17 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 18 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 2 19 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ