สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางคนที

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางคนที

4,745

192

1

788

981

981

7

71

0

903

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 1 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28. วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 30 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 25 11 0 9 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
32. วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลจอมปลวก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 8 สิงหาคม 2562 190 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
40. ศาลาหมู่บ้าน หมูที่ 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
44. วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. โรงเรียนศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 20 สิงหาคม 2562 240 0 0 162 162 162 0 33 0 129 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 2 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 3 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 4 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 กันยายน 2562 35 26 0 0 26 26 0 6 0 20 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 6 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79. ตลาดน้ำสามอำเภอ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 8 กันยายน 2562 40 24 0 7 31 31 0 11 0 20 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 9 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 10 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
82. วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 11 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 11 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84. เทศบาลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
85. เทสบาลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 12 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
87. เทศบาลบางนกแขวก 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 13 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
89. เทศบาลตำบลบางกระบือ 13 กันยายน 2562 50 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
90. ศดปช.ยายแพง ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
91. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจอมปลวก 16 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 16 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
94. วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 30 0 0 18 18 18 0 7 0 11 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 17 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 18 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
97. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 19 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
99. ศาลาประชาคม 2 หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
100. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 20 กันยายน 2562 80 1 0 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
102. เทศบาลบางยี่รงค์ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 40 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
104. เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ