สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางคนที

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 1 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 30 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 25 11 0 9 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 8 สิงหาคม 2562 190 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
42 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลจอมปลวก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน หมูที่ 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
47 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลจอมปลวก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
49 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
59 โรงเรียนศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 20 สิงหาคม 2562 240 0 0 162 162 162 0 33 0 129 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 2 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 3 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 4 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
82 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 กันยายน 2562 35 26 0 0 26 26 0 6 0 20 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 6 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
86 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ตลาดน้ำสามอำเภอ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 8 กันยายน 2562 40 24 0 7 31 31 0 11 0 20 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 9 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 10 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
90 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 11 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 11 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 12 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
93 เทสบาลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 เทศบาลบางนกแขวก 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
95 เทศบาลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
96 ศดปช.ยายแพง ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 เทศบาลตำบลบางกระบือ 13 กันยายน 2562 50 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
98 ศดปช.ยายแพง ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 13 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
100 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 16 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
102 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจอมปลวก 16 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
103 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 30 0 0 18 18 18 0 7 0 11 รายชื่อ
104 เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 17 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 18 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
108 ศาลาประชาคม 2 หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
109 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 19 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
111 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 20 กันยายน 2562 80 1 0 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 23 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
116 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 24 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
118 เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 เทศบาลบางยี่รงค์ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 26 กันยายน 2562 70 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 27 กันยายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 2 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 25 สิงหาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 22 กันยายน 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ